Hrvatska vojska opet jača od srpske

Jugoslaveni i četnici na aparatima.

Advertisements