Merkel se čudom čudi

Stvarno je čudno i začudno što su stotine tisuća bliskoistočnih arapskih migranata sa sobom donijeli političku i inu prtljagu tog nadasve mirnog i spokojnog dijela svijeta. Ma, evo, ne možemo se načuditi.