Popis Obaminih marioneta u Muellerovom timu

Američki Demokrati pretvorili su Sjedinjene Američke Države u staljinističku septičku jamu.