Hrvatska ima zastupnika manjina kao cijela EU

U Hrvatskoj od 2000. manjina opet vlada većinom. Tome mora doći kraj.