Četnici snimaju film o Jasenovcu

Sigurno o 700.000.000.000,00 komada pobijene srpske nejačadi.