“1.260.000 umirovljenika od kojih svega 185.000 starosnih mirovina”

Koma. Hrvatska je lopovski socijalistički “džabalebaroški” raj na zemlji.

Advertisements