“Zašto sam napustio ljevicu”

Zanima vas što je stvarni, a ne lažni, licemjerni SJW liberalizam? Gledajte.