Proizvodnja mitova kao priprema za nove ratove

“Sad je potpuno jasno da velikosrpstvo stvara novi mit. Mit o Oluji. Iz godine u godinu on će se samo nadograđivati. Sve dok opet ne pukne ‘prva puška’ ugroženoga srpstva, a ugroženo je svugdje osim u Srbiji.”