CNN derangement syndrome

Čista histerija. CNN je odavno izgubio svaku svezu s političkom analizom i uopće s novinarstvom.

Advertisements