Pokop lažnih liberala

“Ne postoje… ‘lijevo-liberalne’ vrijednosti, to je izmišljotina nekolicine ‘elitnih’ lijevih novinara i političara koji… žele sebi tepati da su liberali, a liberalne vrijednosti preziru.”